Sökresultat

Sök bland 2000+ produkter

Sökresultat

Fri frakt
Fri frakt över 500kr
Din trygghet
På nätet sedan 1997
Trogen kund
25kr rabatt på ditt nästa köp
 

Du har 0 produkter i din varukorg.

Hälsotips

Artikel: Övervikt

Allmänt
Man brukar skilja på begreppen fetma och övervikt. Övervikt syftar till att kroppsvikten är för hög i förhållande till kroppslängden, emedan fetma innebär att kroppens fettdepåer är ökade. 

Under- och övervikt mätes med BMI (body mass index), som är förhållandet mellan kroppsvikt och kroppsyta. BMI beräknas genom att ta kroppsvikten i kilogram och dividera med kroppslängden i meter. Enheten är kg/m2. BMI för normalviktiga ligger ungefär mellan 19-25 kg/m2. BMI över 30 räknas som fetma och innebär ökade risker för sjukdom och för tidig död jämfört med normalviktiga. 

De senaste åren har övervikt blivit ett allt vanligare problem i västvärlden och i Sverige räknar man idag med att 10% av männen och 12% av kvinnorna har fetma. 

Orsaker
Övervikt och fetma uppkommer när energiintaget är större än energiutgifterna. Detta kan bero på ett flertal faktorer, så som stort energiintag (överätning) eller låg energiförbrukning (stillasittande). De senaste årens forskning har visat att i cirka hälften av all fetma är genetiska faktorer av mycket stor betydelse. En annan vanlig orsak till fetma är läkemedel, där ett flertal kan orsaka viktökning. Kortison ger ofta hungerkänslor och ett kolhydratsug, men även vissa läkemedel mot psykiatriska sjukdomar och epilepsi, samt vissa hormonpreparat kan orsaka viktökning. 

Man brukar skilja på kvinnlig och manlig fettvävsfördelning. Den klassiska manliga övervikten är ofta belägen på buken, s k ”bukfetma”. Bukfetma innebär ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar och diabetes samt ökad dödlighet. Kvinnors fettväv är däremot ofta ansamlad på höfter och stuss, vilket ger upphov till den s k ”päronstjärten”. Denna typ av fetma har ej i lika stor grad kunnat kopplas till sjukdom och ökad dödlighet.

Behandling
Målsättningen vid all behandling av övervikt och fetma är viktnedgång. Viktnedgång kan endast erhållas genom att tillförd energi är lägre än den energi som förbrukas. För detta krävs minskat matintag och/eller mer motion. För många med övervikt kräver denna omställning stora förändringar av levnadsvanorna, vilket kan vara svårt att genomföra på egen hand. Psykologiskt stöd och kunskaper om kost och motion är oerhört viktiga faktorer för att åstadkomma bestående förändringar.

Läkemedelsbehandling vid övervikt och fetma är begränsat. Det preparat som finns godkänt visar endast en måttlig viktnedgång samt kräver en strikt diet för att undvika biverkningar i form av diarréer.  Att behandla sin övervikt och fetma kan vara mycket svårt, men att tänka på är att redan vid måttlig viktnedgång minskar riskerna för hjärt-kärlsjukdomar. 

Artiklar