Sökresultat

Sök bland 2000+ produkter

Sökresultat

Fri frakt
Fri frakt över 500kr
Din trygghet
På nätet sedan 1997
Trogen kund
25kr rabatt på ditt nästa köp
 

Du har 0 produkter i din varukorg.

HEM  » Nezeril 0,1 mg/ml endos 20st utan konserv.medel

Nezeril 0,1 mg/ml endos 20st utan konserv.medel

Nezeril 0,1 mg/ml endos 20st utan konserv.medel

Endos pipetter vid nästäppa.

Prisjakt
49,50 kr    
Utgått
UTGÅTT
Endos pipetter vid nästäppa.

Läs mer  »

Produktinformation

Använd inte Nezeril: -om du tidigare visat överkänslighet för någon av de ingående substanserna.
Graviditet och amning

Inga skadliga effekter hos foster har visats. Eftersom inga studier har utförts vet man inte om Nezeril passerar över i modersmjölk.

 

HUR DU ANVÄNDER NEZERIL

Använd alltid Nezeril enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Näsdroppar 0,1 mg/ml:
Barn 1-7 månader: 2 droppar i vardera näsborre vid behov 15 minuter före måltid, högst 4 gånger per dygn.

Barn 7 månader-2 år: 1 endosbehållare töms i vardera näsborre 2-3 gånger per dygn.

Näsdroppar 0,25 mg/ml:

Barn 2-7 år: 2 droppar i vardera näsborre 2-3 gånger per dygn.

Barn 7-10 år: 1 endosbehållare töms i vardera näsborre 2-3 gånger per dygn.

Näsdroppar 0,5 mg/ml:
Vuxna och barn från 10 år: 1 endosbehållare töms i vardera näsborre 2-3 gånger per dygn.

 

Nezeril ska inte användas mer än 10 dagar i följd. Vid användning under lång tid kan Nezeril ge nästäppa.

 

Bruksanvisning barn:
1. Ta loss en endosbehållare. Skaka ner innehållet i endosbehållarens botten. Håll endosbehållaren upprätt och öppna den genom att vrida av vingen. (Se figur).

OBS! Om dosen är 2 droppar trycker du först ut 1 droppe som inte ska användas.

Upprepa med en ny endosbehållare, så att två stycken är klara för användning

2. Rengör barnets näsa försiktigt.
3. Lägg barnet på rygg med bakåtböjt huvud eller luta barnets huvud bakåt.

4. Töm en endosbehållare i vardera näsborre.

5. Vrid försiktigt barnets huvud omväxlande åt höger och vänster några gånger, så sprids dropparna över näsans slemhinna.

Bruksanvisning vuxna och barn från 10 år:

1. Snyt ur näsan.

2. Ta loss en endosbehållare. Skaka ner innehållet i endosbehållarens botten. Håll endosbehållaren upprätt och öppna den genom att vrida av vingen. (Se figur).

3. Luta huvudet bakåt och töm endosbehållaren i ena näsborren. Töm därefter en ny endosbehållare i andra näsborren.

4. Sniffa in luft kort och lätt ett par gånger så sprids dropparna över näsans slemhinna.
Om du använt för stor mängd av Nezeril

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

 

Liksom alla läkemedel kan Nezeril orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Mindre vanliga (fler än 1 av 1000 men färre än 1 av 100 personer drabbas): nysningar, torrhet i mun och hals.

Sällsynta (färre än 1 person av 1000 drabbas): oro, irritabilitet, lokal irritation i näsan, sömnstörningar hos barn.

Vid användning under lång tid kan Nezeril ge nästäppa.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

HUR NEZERIL SKA FÖRVARAS
Endosbehållarna ska förvaras i sitt innerkuvert även sedan det är öppnat.

Endosbehållare i öppnat innerkuvert är hållbara i 3 månader.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

 

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är oximetazolinhydroklorid 0,1 mg, 0,25 mg, 0,5 mg.

- Övriga innehållsämnen är hypromellos, dinatriumedetat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid och renat vatten.

Nezeril näsdroppar i endosbehållare är fria från konserveringsmedel.

 

Får inte säljas till personer under 18 år. 


Dölj  »
Fri frakt över 500kr
På nätet sedan 1997
25kr rabatt ditt nästa köp

Produktinformation

Använd inte Nezeril: -om du tidigare visat överkänslighet för någon av de ingående substanserna.
Graviditet och amning

Inga skadliga effekter hos foster har visats. Eftersom inga studier har utförts vet man inte om Nezeril passerar över i modersmjölk.

 

HUR DU ANVÄNDER NEZERIL

Använd alltid Nezeril enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Näsdroppar 0,1 mg/ml:
Barn 1-7 månader: 2 droppar i vardera näsborre vid behov 15 minuter före måltid, högst 4 gånger per dygn.

Barn 7 månader-2 år: 1 endosbehållare töms i vardera näsborre 2-3 gånger per dygn.

Näsdroppar 0,25 mg/ml:

Barn 2-7 år: 2 droppar i vardera näsborre 2-3 gånger per dygn.

Barn 7-10 år: 1 endosbehållare töms i vardera näsborre 2-3 gånger per dygn.

Näsdroppar 0,5 mg/ml:
Vuxna och barn från 10 år: 1 endosbehållare töms i vardera näsborre 2-3 gånger per dygn.

 

Nezeril ska inte användas mer än 10 dagar i följd. Vid användning under lång tid kan Nezeril ge nästäppa.

 

Bruksanvisning barn:
1. Ta loss en endosbehållare. Skaka ner innehållet i endosbehållarens botten. Håll endosbehållaren upprätt och öppna den genom att vrida av vingen. (Se figur).

OBS! Om dosen är 2 droppar trycker du först ut 1 droppe som inte ska användas.

Upprepa med en ny endosbehållare, så att två stycken är klara för användning

2. Rengör barnets näsa försiktigt.
3. Lägg barnet på rygg med bakåtböjt huvud eller luta barnets huvud bakåt.

4. Töm en endosbehållare i vardera näsborre.

5. Vrid försiktigt barnets huvud omväxlande åt höger och vänster några gånger, så sprids dropparna över näsans slemhinna.

Bruksanvisning vuxna och barn från 10 år:

1. Snyt ur näsan.

2. Ta loss en endosbehållare. Skaka ner innehållet i endosbehållarens botten. Håll endosbehållaren upprätt och öppna den genom att vrida av vingen. (Se figur).

3. Luta huvudet bakåt och töm endosbehållaren i ena näsborren. Töm därefter en ny endosbehållare i andra näsborren.

4. Sniffa in luft kort och lätt ett par gånger så sprids dropparna över näsans slemhinna.
Om du använt för stor mängd av Nezeril

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

 

Liksom alla läkemedel kan Nezeril orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Mindre vanliga (fler än 1 av 1000 men färre än 1 av 100 personer drabbas): nysningar, torrhet i mun och hals.

Sällsynta (färre än 1 person av 1000 drabbas): oro, irritabilitet, lokal irritation i näsan, sömnstörningar hos barn.

Vid användning under lång tid kan Nezeril ge nästäppa.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

HUR NEZERIL SKA FÖRVARAS
Endosbehållarna ska förvaras i sitt innerkuvert även sedan det är öppnat.

Endosbehållare i öppnat innerkuvert är hållbara i 3 månader.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

 

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är oximetazolinhydroklorid 0,1 mg, 0,25 mg, 0,5 mg.

- Övriga innehållsämnen är hypromellos, dinatriumedetat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid och renat vatten.

Nezeril näsdroppar i endosbehållare är fria från konserveringsmedel.

 

Får inte säljas till personer under 18 år.